Bireysel ve Grup Eğitimi

Bireysel ve Grup Eğitimi

Bireysel ve Grup Eğitimi

Eğitim, insanların davranış ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bütün süreçlere denir. Herkes için aynı süreçler mevcuttur fakat bazıları tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçmektedir. Bu kişiler için özel bir eğitime ihtiyaç vardır. Özel eğitime ihtiyaç duyan kişi çeşitli sebeplerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı farklılık gösterir. Bu sebeple bu kişilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, özel geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ve uygun ortamlar gerekir. Bu şekilde sürdürülen eğitim özel eğitimdir.

Kurumumuzda dil ve konuşma güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, bedensel yetersizlik, işitme kaybı ve zihinsel yetersizlik yaşayan bireyler için özel eğitim hizmeti sağlanmaktadır. Eğitim, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Rehberlik Araştırma Merkezleri’nden (RAM) destek eğitim raporu alan bireyler için 8 bireysel ve 4 grup dersi olacak şekilde ücretsizdir. ÇÖZGER ve RAM raporu sürecinde kurumumuz yardımcı olmakta ve gereli durumlarda rehberlik etmektedir.

Eğitim alacak bireylere öncelikle çeşitli becerilerinin ölçülmesi amacıyla performans değerlendirmesi yapılır. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır ve eğitime başlanır. Süreç içerisinde belli aralıklarla gelişim takibi yapılarak eğitim programı güncellenir. Bireysel seanslar birebir özel ders şeklinde yapılır. Grup seansları bireyin yaşı, durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan gruplarla yürütülür.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz olarak sağladığı ayda 8 bireysel ve 4 grup saatlik destek eğitiminin yanı sıra kurumumuz, yoğunlaştırılmış destek eğitim programlarıyla bireyin ihtiyacı olan tamamlayıcı eğitimleri de sağlamaktadır.

Kurumumuz 2006 yılından beri eğitimde kaliteyi sürekli arttırarak, uzman kadromuz ve tam donanımlı merkezimizle hayat ışığını yakalamak isteyen bireylerin özel eğitimden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.