İşitme Yetersizliği

İşitme Yetersizliği

İşitme Yetersizliği

Doğuştan veya sonradan meydana gelen problemler nedeniyle işitmede yaşanan azalma ya da kayba bağlı olarak kişide ortaya çıkardığı yetersizlikler durumuna işitme yetersizliği denir. Birey, doğumdan başlayarak pek çok bilgiyi, işitmesini kullanarak öğrenir. Böylece işitme duyusu ile sürekli olarak çevresindeki diğer bireylerin konuşmalarını duymakta, bu sesler ile o anda oluşan olaylar arasında bağlantı kurmakta ve bu seslere anlam yüklemektedir. İşitme engelli birey ise, işitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun yaşlarda, konuşma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta ve hem anlama hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak da bilişsel, motor koordinasyon, duygusal-sosyal, eğitim-öğretim, mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlük çekmektedirler.

İşitme yetersizliği destek eğitim programında işitme kalıntısının en üst düzeyde kullanılması, işitsel algı becerilerinin kullanılarak yaşıtlarının düzeyinde dil ve konuşma becerisinin geliştirilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilerek günlük yaşamda kullanılması, okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi, temel matematik becerilerinin kazanılması ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.