Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü, bireyin zeka düzeyinin normal ya da normalin üstünde olmasına karşın matematik, okuma ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin anlamlı derecede altında olmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü olanlar dili yazılı ve sözlü anlama, bunu kullanma için gereken bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar. Bu sorun kişinin konuşma, dinleme, heceleme, okuma, yazma, dikkat, akıl yürütme, matematik, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu sebeple öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler zekâ düzeylerine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı gösterirler. Bu durum bireyin eğitimini, akademik başarısını, mesleğini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler. Özel öğrenme güçlüğünde okul öncesi dönemden itibaren dil, algı, kavram, motor-koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal beceriler olağanın dışında zayıftır.

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için destek eğitimde öğrenmeye hazırlık becerilerinin gelişmesi, okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerinin gelişmesi, matematikle ilgili temel beceri ve kavramların günlük yaşamda kullanması, sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.