Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel işlevler bakımından diğerlerinden farklılık gösteren ve buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan kişilerdir. Bu becerilerdeki yetersizliği hafif düzeyde olan kişiler sınırlı düzeyde destek eğitime ihtiyaç duyarlar. Orta düzeyde olanlar akademik, yaşam ve iş becerilerinin kazanılması için destek eğitime yoğun şekilde ihtiyaç duyarlar. Ağır düzeyde olan kişiler ise temel öz bakım becerileri dahil tüm bu becerilerin kazanılması ve sürdürülmesi için destek eğitime yaşam boyu ihtiyaç duyarlar. Her üç düzeyde de eğitimin düzenli ve tutarlı olması önemlidir.

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkatleri genel olarak dağınıktır ve kısa sürelidir. Öğrendiklerini hatırlamakta güçlük çekebilirler ve bu yüzden öğrendikleri bilgileri sıkça tekrar etmeleri gerekir. Görsel ve işitsel algıları zayıftır. Genelleme yapmakta ve bilgileri gruplamada güçlük çekebilirler. Öğrenmeye yaşam boyu devam edebilirler fakat yaşıtlarından farkı, öğrenme hızlarının yavaşlığıdır. Aynı şekilde dil ve konuşma becerileri de diğerleri gibi edinilebilir fakat bu basamakları geçiş hızları daha yavaştır. Akademik olarak güçlük yaşarlar. Sosyal ilişkileri zayıf olabilmektedir. Gruba uyum becerileri azdır. Benlik kavramları genel olarak zayıftır. Bu kişilerin yetersizlik düzeyleri arttıkça becerileri azalmaktadır.

Zihinsel yetersizliği olan kişiler için destek eğitimde bağımsız yaşam becerilerinin kazanımı, öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin kazanımı, psikomotor becerilerinin geliştirilmesi, dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi, sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi, sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmesi bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.